Jedan od vodećih proizvođača kemije za pre-press i Pressroom na hrvatskom je tržištu prisutna već dugi niz godina.