Flint je predstavio i IPA Free LIBRA boju za prehrambeni tisak.